Pazarlama İletişimi

Hizmetler >> Pazarlama iletişimi

Pazarlama, Markaların veya Ürünlerin Değil, Algıların Savaşıdır...

Pazarlama iletişimi, işletmelerin rekabet üstünlüğünü sağlamasında en önemli unsurlardan biri olarak gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Müşterilerimiz için gerçekleştirdiğimiz; "hedef tüketicilerin tutum ve davranışlarını istenen yönde güçlendirmeyi, tersi yönde ise bunu değiştirmeyi hedefleyen ikna edici iletişim sürecidir".

 • Pazar ve talep oluşturma ve geliştirme planlamaları / aktiviteleri
 • Markalaşma ve kimlik tasarımları
 • Marka konumlandırma etkinlikleri
 • Yeni ürün ve marka lansmanları
 • Ticari ziyaret organizasyonları

"Pazarlama İletişimindeki" hem satış hem de iletişim yönlü amaçlarımız şöyledir:

 • Satışları artırmak ve desteklemek
 • Kurum, ürün ve marka farkındalığını sağlamak
 • Kurum ve ürün imajını geliştirmek
 • Hedef kitlenin tutum ve davranışlarına etki etmek
 • Ürün veya kurum hakkında bilgi vermek
 • Hedef kitleyi ürün kullanımı hakkında eğitmek
 • Tüketici sadakati yaratmak
 • Hatırlatma yapmak

Pazar Araştırmaları:

İyi bir pazarlama iletişiminin anahtarı sürekli pazar takibidir. Pazar araştırmaları çalışmalarımızın yönünü belirler. Edinilen veriler doğrultusunda stratejiler ve taktikler belirleriz.

 • Quantitative (Sayısal Araştırmalar)
 • Qualitative-Focus (Nitelik - Odak Araştırmaları)
 • Sektör Araştırmaları ve analizleri
 • Pazar bilgilerinin takibi ve analizi
 • Hedef Kitle ve Müşteri Özelliklerini Belirleme
 • Müşteriye Göre Taktik Oluşturma

Merchandising - Satış Destek Aktiviteleri

Perakende mağazalar, satış öncesi son noktadır ve pek çok tüketici hangi ürünü alacağına raf önünde karar verir. Potansiyel müşterilerinizin ürününüzü tercih etmelerini sağlamak için onlar ile alışveriş noktasında iletişime geçer ve satışlarınızı arttırırız. Satış noktalarında müşterilerimizin ürünlerineve markasına sahip çıkmak, ürünün bulunurluk, teşhir, etiket, ve tanıtım açısından en iyi şekilde satışa sunulmasını sağlamak ve tüketiciyi satın almaya yönlendirmek amacıyla mağaza içinde bir dizi teknik, metod ve aktiviteler uygularız. Merchandiser’larımız (Satış Destek Elemanı), müşterilerimizin satış noktalarındaki gözü, kulağı ve elidir.

 • Mağaza içi tanıtım aktiviteleri, gıda tattırma ve demonstrasyon çalışmaları
 • Mağaza içi ödül çekilişleri
 • POS (Point-of-sale) aktiviteleri
 • POP (Point-of-purchase) aktiviteleri
 • Raf düzenlemeleri

Reklam ve Sponsorluk Çalışmaları

 • Medya planlama ve reklam satın alma çalışmaları (TV, radyo, gazete, dergi, katalog, online)
 • İç ve açık hava reklam planlaması (Billboard, ilan, afiş, pano)
 • On-demand (talep üzerine) Reklam
 • B2B (Business-to-business) Reklam
 • Sponsorluk çalışmaları

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi

Eskiden bir bakkalın az sayıda müşterisi ve herkesin tercihlerini aklında tutabilecek güçte hafızası vardı. İletişim tekniklerini ve teknolojiyi kullanarak, bu modelin çok büyük ölçekli kurumlarda gerçekleşmesini sağlamaktayız. Sunduğumuz Müşteri İlişkileri Yönetimi; " müşteriyi anlamak, onun ihtiyaçları çerçevesinde ürün ve hizmetlerini özelleştirebilmektir".

 • Hedef Kitle ve Müşteri Özelliklerini Belirleme
 • Müşteriye Göre Taktik Oluşturma
 • Çağrı Merkezleri
 • Hot Line Danışma Hattı
 • Mailing