Uygulamalar

Hizmetler >> Uygulamalar

Başarılı İletişimin Sırrı Dinlemektir.

Uzman kadromuzla sizi dinleriz

Pazarda bulunduğunuz yeri, hizmet ve ürünlerinizi tanırız

Pazarın durumunu araştırırız

İç ve Dış ticaret politikalarının, üretim ve tüketimin resmini çekeriz

Güçlü ve zayıf noktalarınızı, fırsat ve zorluklarınızı tespit ederiz

Hedeflerinizi belirleriz

Sizi doğrudan hedefle buluşturacak ve tam isabet sağlayacak stratejileri, taktikleri ve kazanımları sunarız

Programları oluştururken; sonuçlarının ölçülebilir, performansların değerlendirilebilir olmasını göz önünde bulundururuz

Sizin ölçülerinize göre tasarlanmış "Haute Couture" iletişim aktivitelerini uygulamaya koyarız

Aktivitenin sonuçlarını değerlendiririz

İhtiyaca göre çeşitleri ve dönemleri tespit edildikten sonra eksiksiz şekilde raporlar düzenleriz:

  • Periyodik raporlar
  • Durum raporları
  • Aktivite raporları
  • Ürün raporları
  • Saha çalışma raporları